HOME

PESCUIT

CRAP

NADE

BALTI

MONTURI

NODURI

LINII

MONSTRII

SOLUNAR

RETETE

TATUAJE

BANCURI

TEHNICI

BARCI

DELTA

 

 

APELE - DELTEI DUNARII

ace pescuit scule pescuit

 

 

Delta Dunãrii

Conform literaturii de specialitate (Gâstescu, 1989), Delta Dunãrii reprezintã teritoriul cuprins între prima bifurcatie a Dunãrii (Ceatalul Chiliei), mãrginit la est de litoralul Mãrii Negre, la nord de bratul Chilia si la sud de complexul lacustru Razim Sinoie.

Delta Dunãrii propriu-zisã este cea mai mare componentã a rezervatiei si are o suprafatã totalã de circa 4.178 kmp, din care cea mai mare parte se gãseste pe teritoriul României, adica 3.446 kmp, reprezentând circa 82%, restul, de circa 732 kmp, fiind situatã pe partea stânga a bratului Chilia, inclusiv delta secundara a acestuia, în Ucraina

Tinând cont de genezã, hipsometrie, relatiile hidrice dintre bratele Dunãrii si zonele interioare, diferentierile climatice si variatia peisagisticã, în Delta Dunãrii se pot distinge douã mari sectoare - delta fluviatilã si delta fluvio-maritimã.

Delta Dunarii , Delta Dunari , www.deltadunarii.ro , delta , imagini delta dunarii , imagini delta , poze delta , pescuitul in delta , pasari din delta dunarii , ecosistemul deltei dunarii, excursii delta dunarii , cazare delta dunarii , turism delta dunarii , trasee turistice in delta dunarii

 

Delta fluvialã (=258 100 ha) reprezintã partea cea mai veche din spatiul deltaic, ce s-a format într-un fost golf al Dunãrii. Principala sa caracteristicã e suprafata relativ mare a grindurilor fluviale, în timp ce ariile depresionare sunt mai mici si cu multe lacuri (deasemenea de mici dimensiuni), aflate într-un grad înaintat de colmatare.

Delta Dunarii , Delta Dunari , www.deltadunarii.ro , delta , imagini delta dunarii , imagini delta , poze delta , pescuitul in delta , pasari din delta dunarii , ecosistemul deltei dunarii, excursii delta dunarii , cazare delta dunarii , turism delta dunarii , trasee turistice in delta dunarii

 

Delta fluvio-maritimã (=180 000 ha) se desfãsoara între aliniamentul grindurilor maritime Letea - Caraorman - Crasnicol în vest si tãrmul mãrii în est. Ea cuprinde, pe lângã grindurile maritime Letea, Caraorman si Sãrãturile un important complex lacustru (Rosu - Puiu) si suferã modificãri importante la contactul cu Marea Neagrã.

 

Bratul Chilia, cel mai septentrional, formeaza granita cu Ucraina, transporta 60% din apele si aluviunile Dunarii, avand un curs sinuos pe o lungime de 104 Km?. De-a lungul sau se insiruie asezarile: Palazu, Pardina, Chilia Veche, Periprava.

 

Bratul Sulina situate in mijlocul Deltei, are un curs rectiliniu, canalizat permanent dragat si intretinut pentru navigatia vaselor maritime (pescaj minim 7m). Are o lungime de 71 Km si transporta 18% din volumul de apa al Dunarii. De-a lungul sau se insira localitatile: Ilganii de Sus, Maliuc, Gorgova, Crisan, Vulturu, Partisani, Sulina.

 

Bratul Sf. Gheorghe cel mai meridional, orientat spre sud-est, are un curs sinuos desfasurat pe112 Km si transporta 22% din debit. La varsare formeaza insulele Sacalin considerate un inceput de delta secundara.

 

LACURI

Delta este strabatuta de o multime de canale, garle, rezultate prin regularizarea cursurilor, mlastini si mai ales lacuri: Merhei, Gorgova, Rosu, Lumina, etc.

Delta Dunarii , Delta Dunari , www.deltadunarii.ro , delta , imagini delta dunarii , imagini delta , poze delta , pescuitul in delta , pasari din delta dunarii , ecosistemul deltei dunarii, excursii delta dunarii , cazare delta dunarii , turism delta dunarii , trasee turistice in delta dunarii

 

Complexul lagunar Razim-Sinoie

A doua componentã a rezervatiei, este situatã în sudul Deltei Dunãrii si ocupa o suprafata totala de circa 1.015 kmp, din care suprafata lacurilor este de 863 kmp. Cea mai mare parte a complexului o constituie zona depresionara (vechiul golf Halmyris) ocupata initial de apele marii si care a fost compartimentata ulterior, prin formare de cordoane si grinduri.

În ultimile decenii complexul a suferit foarte mari modificãri datoritã actiunii umane fiind transformat în rezervor de apã dulce pentru alimentarea sistemelor de irigatii amenajate în jurul complexului.

Delta Dunarii , Delta Dunari , www.deltadunarii.ro , delta , imagini delta dunarii , imagini delta , poze delta , pescuitul in delta , pasari din delta dunarii , ecosistemul deltei dunarii, excursii delta dunarii , cazare delta dunarii , turism delta dunarii , trasee turistice in delta dunarii

 

Dunãrea maritimã

Este o altã componentã deltaicã dispusã între Ceatalul Ismail si limita vesticã a rezervatiei – Cotul Pisicii, între milele Mm43 – Mm 74.

Delta Dunarii , Delta Dunari , www.deltadunarii.ro , delta , imagini delta dunarii , imagini delta , poze delta , pescuitul in delta , pasari din delta dunarii , ecosistemul deltei dunarii, excursii delta dunarii , cazare delta dunarii , turism delta dunarii , trasee turistice in delta dunarii

 

Zona inundabilã Isaccea-Tulcea

Este situatã în amonte de municipiul Tulcea. Zona are aspectul unei depresiuni si constituie un sector de luncã neîndiguit, fapt ce determina ca în timpul apelor mari de primavara sa fie inundat, alimentând lacurile si zonele mlãstinoase acoperite cu stuf si plaur.

Delta Dunarii , Delta Dunari , www.deltadunarii.ro , delta , imagini delta dunarii , imagini delta , poze delta , pescuitul in delta , pasari din delta dunarii , ecosistemul deltei dunarii, excursii delta dunarii , cazare delta dunarii , turism delta dunarii , trasee turistice in delta dunarii

 

Zona Sãrãturi-Murighiol

Lacul Sãrãturi, situat pe terasa Dunãrii, are o lungime de 2 km si o latime de 500 m. Apele lacului sunt puternic salinizate, caracterizate prin marea bogãtie de zooplancton si fitoplancton.

Delta Dunarii , Delta Dunari , www.deltadunarii.ro , delta , imagini delta dunarii , imagini delta , poze delta , pescuitul in delta , pasari din delta dunarii , ecosistemul deltei dunarii, excursii delta dunarii , cazare delta dunarii , turism delta dunarii , trasee turistice in delta dunarii

 

 

Delta Dunarii , Delta Dunari , www.deltadunarii.ro , delta , imagini delta dunarii , imagini delta , poze delta , pescuitul in delta , pasari din delta dunarii , ecosistemul deltei dunarii, excursii delta dunarii , cazare delta dunarii , turism delta dunarii , trasee turistice in delta dunarii

 

 

Delta Dunarii , Delta Dunari , www.deltadunarii.ro , delta , imagini delta dunarii , imagini delta , poze delta , pescuitul in delta , pasari din delta dunarii , ecosistemul deltei dunarii, excursii delta dunarii , cazare delta dunarii , turism delta dunarii , trasee turistice in delta dunarii